Sediul consiliului local: Masloc nr.95, telefon 0256 231205, fax 0256 231209  

 

2. Adresa pagina internet:  www.masloc.ro

 

3. Primar: Bartha Francisc     Viceprimar: Lupu Ionel    Secretar: Szigeti Cornel  

 

4. Repere istorice:

- 1332 - localitatea este atestată documentar sub numele Machiaka;

- sec.XVI-XVII - a fost sub ocupaţie turcească;

- 1770-1771 - coloniştii germani au numit localitatea „Blumenthal“;

- 1783 - zidirea bisericii catolice;

- Alioş (1306) şi Remetea Mică (1770).

 

5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 2224 persoane, din care:

- masculin = 1112 persoane

- feminin = 1112 persoane

 

6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 = 841

 

7. Numărul şi denumirea satelor componente = 3: Maşloc, Alioş şi Remetea Mică.

 

8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

 - DJ 691 = 14,45 km; DJ 691A = 6,43 km;

 - DC 71 = 1,7 km; DC 256 = 0,5 km

b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

 - DJ 691 Maşloc-Alioş = 6 km;

 - DJ 691A Maşloc- Remetea Mică = 4 km

 

9. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

 - Maşloc = 6 km

 

10. Număr posturi în primărie - total = 13, din care:

- funcţionari publici = 5

- personal contractual = 8

 

11. Număr consilieri = 11

 

12. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

- Construirea unui cămin cultutral în localitatea Maşloc;

- Reabilitarea reţelei de iluminat stradal în toate localităţile comunei;

- Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităţilor Alioş şi Remetea Mică;

- Construirea reţelei de canalizare pentru colectarea apelor uzate împreună cu staţia de epurare la nivelul întregii comune.

 

13. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr.dosare pentru ajutoare sociale) = 15

 

14. Instituţii şcolare:

- Şcoli generale cu clasele I-VIII: Maşloc, Remetea Mică şi Alioş;

- Grădiniţe cu program normal: Maşloc, Remetea Mică şi Alioş.

 

15. Instituţii sanitare:

- Centru de Medicină Integrată (policlinică şi spital): Maşloc;

- Serviciu de ambulanţă: Maşloc;

- Dispensar medical uman: Maşloc;

- Puncte sanitare: Remetea Mică şi Alioş;

- Farmacie umană : Maşloc.

 

16. Instituţii culturale:

- Cămine culturale: Alioş şi Remetea Mică;

- Biblioteca: Maşloc.

 

17. Baze sportive şi de agrement:

 - Terenuri de fotbal.

 

18. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:

- Biserici ortodoxe: Maşloc, Alioş şi Remetea Mică (ucraineană-în construcţie);

- Biserici romano-catolice: Maşloc, Alioş şi Remetea Mică.

19. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

- Ruga în localităţile: Maşloc (5 iulie) şi Alioş (30 august).